Kościół w Skawinkach

Kościół wybudowany został w roku 1733, jednak do Skawinek w gminie Lanckorona trafił dopiero w latach 1962-64.

Kościół pierwotnie wybudowany został w Przytkowicach i miał wezwanie św. Katarzyny i Świętej Trójcy. Jako datę jego powstania uznaje się rok 1733, choć niektóre źródło podają, że pochodzi nawet z XVI wieku. W 1954 roku, po wybudowaniu w Przytkowicach nowego, murowanego kościoła, stary drewniany postanowiono przenieść do Skawinek. 
Kościółek jest pięknie usytuowany na wzgórzu, przy biegnącej przez wieś drodze Brody-Palcza. Budowla ma charakter barokowy, pokryta jest gontowym dachem wielopołaciowym. W dachu znajduje się duża wieżyczka, także o cechach  barokowych. Świątynię rozplanowano – dość nietypowo, jak na nasz region – w układzie krzyża równoramiennego (greckiego) ze ściętymi kątami międzyramiennymi. Między ramionami znajduje się zakrystia. 
 
Obecne wyposażenie jest współczesne, z dawnego okresu pochodzi jedynie obraz Świętej Rodziny.
 
mar
 


Lista Cudze chwalicie…
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama