Klasztor Franciszkanów

Kęty mogą poszczycić się kilkoma zabytkowymi obiektami sakralnymi.

Jednym z nich jest powstały na przełomie XVII i XVIII wieku klasztor Ojców Franciszkanów - reformatów.
Kościół został konsekrowany w 1714 roku. Zarówno klasztor jak i kościół są wybudowane w stylu zbliżonym do baroku. Przed kościołem znajduje się plac, na którym usytuowano stacje drogi krzyżowej. Od wschodniej strony prezbiterium wybudowano w 1901 roku kaplicę św. Dydaka. Wewnątrz niej znajdują się freski przedstawiające św. Franciszka, który dostępuje łaski odpustu zupełnego, zwanego popularnie odpustem porcjunkuli. Kaplica ta jest miejscem szczególnym, gdyż co roku przybywają do niej wierni z Kęt i okolic w celu uzyskania odpustu. 
Ołtarz główny kościoła znajduje się pośrodku prezbiterium i dzieli go na dwie części. Zdobią go rzeźby przedstawiające ukrzyżowanie. Z tyłu ołtarza znajduje się chór zakonny – kaplica, wyposażona w stalle. W miejscu tym na modlitwie zbierają się zakonnicy. Najcenniejszym zabytkiem klasztoru jest Pieta – rzeźba Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa – z pierwszej połowy XV wieku. Warto również zwrócić uwagę na organy z 1891 roku. 
Klasztor otacza duży ogród, w których umieszczone są m.in. płaskorzeźby przedstawiające tajemnice różańcowe.
jar
 


Lista Cudze chwalicie…
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama