Budżet Obywatelski

Pięć spośród czterdziestu sześciu zadań, które mieszkańcy wybrali w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego realizowanych na naszym terenie.

Druga edycja zakończyła się pełnym sukcesem frekwencyjnym – w całym województwie oddano ponad 176,6 tys. głosów, czyli o 120% więcej niż przed rokiem. Ogromne zainteresowanie drugą edycją budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego udowadnia, że dysponowanie środkami publicznymi w ten sposób ma sens - mówi Grzegorz Lipiec, który w zarządzie województwa małopolskiego odpowiada m.in. za realizację budżetu obywatelskiego. Nic tak nie angażuje i nie inspiruje mieszkańców, jak praca dla dobra lokalnej społeczności. Nie mam wątpliwości, że taki efekt przyniesie realizacja 46 zwycięskich projektów, które Małopolanie sami wybrali w tegorocznym głosowaniu. W ten sposób zdecydowali o rozdzieleniu aż 8 mln zł – wylicza Lipiec.
Przypomnijmy, w 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mógł głosować każdy,  kto skończył 16 lat. Do wyboru miał dowolne zadanie z subregionu, w którym mieszka. Małopolanie mogli zdecydować w ramach 160 zadań. 
 
Nasz region podzielony został pomiędzy dwa subregiony. Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego głosowali w ramach Małopolski Zachodniej (wspólnie z powiatami chrzanowskim i olkuskim), zaś mieszkańcy powiatu wadowickiego przydzieleni zostali do subregionu podhalańskiego, który ponadto obejmował powiaty suski, tatrzański, nowotarski i myślenicki.
W wyniku głosowania na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazło się pięć zadań z naszego terenu. Są to:
 
Edukacja bardzo kulturalna
Program obejmuje cykl warsztatów i wyjazdów grup młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i kulturalne związane z różnymi dziedzinami sztuki. Celem zadania będzie zapoznanie jego uczestników z różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się oni świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację powiatu i możliwości finansowe.
 
Warsztat Miejski Zmień swoje otoczenie!
W ramach projektu w powiecie oświęcimskim zostanie specjalnie przygotowana i wyposażona pracownia, do której dostęp będą mieli wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek i umiejętności. W pracowni każdy będzie miał szansę wykonania własnych, niepowtarzalnych elementów wyposażenia, które pomagą upiększyć przestrzeń i sprawią, że będzie ona bardziej funkcjonalna. Pracownia da także możliwość współtworzenia Mapy Dobrych Miejsc - lokalizacji znaczących dla mieszkańców powiatu, które są zaniedbane, a przy wspólnym zaangażowaniu mogą stać się atrakcyjne i piękne. 
 
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży przez Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego UNIA w Oświęcimiu
Zadanie dotyczy dofinansowania szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na zaplanowaniu i realizacji następujących zadań;
  • organizacja zajęć uzupełniających dla zawodników oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa, tj. tańca, baletu, akrobatyki i zajęć sportowych ogólnorozwojowych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania ,
  • umożliwienia dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych,
  • rozpowszechnienie łyżwiarstwa figurowego jako sportu wyczynowego i amatorskiego,
  • zaplanowanie zajęć zachęcających do uczestnictwa młodszym dzieciom oraz zapewnienie im fachowej opieki w trakcie, kiedy rodzice nie mogą zrealizować tych działań. 
 
Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w Osieku przy drodze wojewódzkiej numer 949. W tym miejscu jest gęsta zabudowa domów jednorodzinnych. Obecnie przemieszczanie się pieszych wzdłuż tej drogi jest bardzo niebezpieczne, a dzieci wręcz niemożliwe. Na tym odcinku jest szczególnie niebezpiecznie, ponieważ znajduje się on tuż za wzniesieniem i kierowcy samochodów mają bardzo ograniczoną widoczność. Wybudowanie chodnika ułatwiałoby dzieciom przemieszczanie się wzdłuż drogi i samodzielne dotarcie do szkoły. Wykonanie tego zadania przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ich samodzielności i większej swobody poruszania się wszystkich mieszkańców.
 
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953
Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 w Zebrzydowichach wraz z infrastrukturą (chodnik, przepusty). 
 
 
Poza wymienionymi projektami na terenie naszego regionu będą także realizowane zadania obejmujące swoim zasięgiem całe subregiony, jak np. „Zdrowie zaklęte w działaniu! Ech, chyba warto...” czy „Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok”.
 
Foto: Urząd Marszałkowski w Krakowie


Lista Ważne tematy
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama