Program wsparcia dla seniorów

Początkiem lipca uroczyście zainaugurowano Program „Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom”.

Starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz wręczyli pierwsze Powiatowe Ogólnopolskie Karty Seniora, które uprawniają do korzystania ze zniżek w wielu punktach usługowych i sprzedażowych na terenie całej Polski. Wykaz firm dostępny jest na stronie www.glosseniora.pl.
W imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu gości zebranych w sali narad Starostwa powitała Teresa Jankowska, etatowa członkini zarządu. Nie kryła radości z tak licznej obecności seniorów na spotkaniu inaugurującym Program „Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom”.
Starosta Marcin Niedziela wyraził zadowolenie, że Powiat Oświęcimski realizuje Program adresowany do starszych mieszkańców naszego powiatu. Wyraził też nadzieję, że z dobrodziejstw powiatowych kart seniora skorzysta jak najwięcej osób w wieku 60+.
– Nasze działania społeczne nie mogą być tylko kierowane do młodszego pokolenia. Seniorzy są tą jakże ważną grupą mieszkańców, która budowała podwaliny pod pomyślność gospodarczą naszego powiatu. I za to należą się słowa uznania – podkreślił włodarz.
W podobnym tonie wypowiadał się wicestarosta Paweł Kobielusz, odpowiedzialny w Zarządzie Powiatu m.in. ze kwestie społeczne.
– Bardzo się cieszę, że wraz z panią Elżbietą Szczygieł udało się doprowadzić ten Projekt do realizacji w naszym powiecie. Liczę na to, że dzięki tej karcie będą mogli Państwo realizować swoje pasje i marzenia – podkreślił kierując te słowa do przedstawicieli środowisk senioralnych.
Marek Pilch, ambasador „Głosu Seniora” ze Stowarzyszenia Manko symbolicznie wręczył Powiatowi Oświęcimskiemu certyfikat „Solidarni z Seniorami”. Zaapelował do starszego pokolenia o aktywizację – zarówno fizyczną, jak i społeczną. Przestrzegł przed trwaniem w marazmie, który dopada wielu seniorów w postaci, jak to barwnie określił, swoistego, szkodliwego „trójkąta bermudzkiego”, ograniczonego do kuchni, łazienki i telewizora.
Partnerem wspierającym Program w naszym powiecie jest Związek Emerytów,  Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Oświęcimiu. Kierująca tą organizacją Elżbieta Szczygieł podzieliła się z zebranymi okolicznościami przystąpienia do Programu, opowiedziała o działalności związku i zaapelowała do lokalnych firm o przystępowanie do Programu.
 
Gorąco zachęcamy wszystkie firmy usługowe, nie tylko z terenu naszego powiatu, do udziału w Programie „Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom”. W tym celu prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu, Kultury i Sportu. W związku z tym, że Powiat Oświęcimski jest Partnerem Programu Ogólnopolska Karta Seniora, udział w nim firm jest bezpłatny, a sama karta jest bezterminowa.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama