Andrychów i Kęty sprzyjają edukacji

Andrychów i Kęty znalazły się w pierwszej dziesiątce miejsc sprzyjających edukacji w swojej kategorii.

Ranking przygotowało uznane pismo samorządowe Wspólnota wraz z Fundacją Naukową Evidence Institute. Wyniki ogłoszono kilka dni temu podczas gali w Lublinie. 
„Miejsca sprzyjające edukacji” to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na gminach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny uczniów. 
Tworząc ranking jego organizatorzy oparli się o ogólnodostępne dane. Do oszacowania głównych wyników rankingu wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Wykorzystano także informacje dotyczące charakterystyk jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca). – Dane, z których korzystamy, są szeroko wykorzystywane do oceny jakości edukacji, jednak rzadko analizowane są łącznie i w sposób biorący pod uwagę znaczne różnice w warunkach panujących w gminach. Sporządzony przez nasz ranking wyróżnia się tym, że opiera się o obiektywne dane dotyczące warunków i efektów nauczania - pisze na swojej stronie Fundacja Naukowa Evidence Institute, która jest organizatorem rankingu.
Tym bardziej cieszą wysokie miejsca, jakie uzyskały w rankingu gminy naszego regionu. W kategorii gmin powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem w pierwszej dziesiątce znaleźli się aż dwaj przedstawiciele naszego regionu: Andrychów sklasyfikowany został na miejscu dziewiątym, a Kęty - dziesiątym. Obie nasze gminy najlepiej wypadły we wskaźniku  „miara postępu”, który odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości dodanej oszacowany dla gmin w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Zarówno Andrychów, jak i Kęty nieźle wypadły też we wskaźniku „dobry start”, który ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum.
Burmistrzowie obu gmin, Tomasz Żak i Krzysztof Klęczar, odebrali wyróżnienia 3 marca w Lublinie, podczas konferencji „Edukacja przyszłości”. 
W innych kategoriach wysoko znalazła się jeszcze gmina Wadowice, która w kategorii gmin powyżej 20 tys. mieszkańców zajęła 24 miejsce. Z kolei wśród gmin do 20 tys. mieszkańców na 81 miejscu znalazła się gmina wiejska Oświęcim. Pozosałe gminy z naszego regionu znalazły się poza pierwszą setką swoich zestawień.
Jarosław Zięba
 
 
Krzysztof Klęczar
burmistrz Kęt
 
Wyróżnienie odebrałem ja, ale zapracowali na nie nasi nauczyciele, dyrektorzy, urzędnicy i wszyscy pracownicy oświaty! W równym stopniu dziękuję Wam, kochani Uczniowie! Tego wyróżnienia nie da się kupić! Tak wysokie miejsce jest dowodem na to, że w naszej gminie rozwój dzieci i ich dobro są priorytetem. Inwestujemy w modernizację szkół i przedszkoli, organizujemy zajęcia pozaszkolne, na które otrzymujemy unijne wsparcie, szkolimy kadrę i przede wszystkim nauczyciele w Gminie Kęty traktują uczniów indywidualnie – na to kładziemy nacisk i to daje efekty.

 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama