Powstaje Forum Małopolski Zachodniej

Przedstawiciele samorządów z czterech powiatów podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej.

To pierwszy krok na drodze do powstania formalnego związku. Da to samorządom możliwość występowania ze wspólnymi projektami w ramach Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2020-2023. Dokument podpisało 19 miast i gmin z powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.
- Chcemy współpracować i integrować region, pokazać nasze atuty. Nasze działanie jest ściśle związane ze Strategią Województwa Małopolskiego, która jest przygotowywana na następną dekadę, na lata 2020-2030. Chcemy mieć w niej znaczący głos – mówił podczas spotkania Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. – Jednoczymy się, aby zwiększyć szanse na pozyskanie znacznych pieniędzy na rozwój naszego obszaru. Chcemy wykreować pomysły, które będą służyć mieszkańcom regionu – dodał.
 
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania
 
Z kolei burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, zastępca burmistrza Olkusza Jolanta Motyczyńska, starosta chrzanowski Andrzej Saługa, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, poseł Krzysztof Kozik oraz Tadeusz Arkit, radny województwa małopolskiego  podkreślali, że miasta i powiaty Małopolski Zachodniej mają podobne problemy i doświadczenia. Przed nimi też podobne wyzwania.
Sygnatariusz listu wyrazili wolę podejmowanie działań integrujących miasta i gminy, wspierania idei samorządu terytorialnego, wymianę wzajemnych doświadczeń. Ważne będzie też inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego miast i gmin Małopolski Zachodniej, współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi oraz wsparcie eksperckie.  Stawiają też na gospodarczy, kulturowy i turystyczny rozwój miast i gmin Małopolski Zachodniej, wspólną promocję, a także partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tego obszaru. 
Kolejnym krokiem będzie przygotowanie statutu stowarzyszenia oraz przyjęcie uchwał w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej. 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama