Dwa miliardy województwa

30 grudnia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie budżetu województwa na 2020 rok.

Nowy budżet zakłada dochody na poziomie 1 799 468 482 zł oraz wydatki w wysokości 2 083 083 806 zł. 
– Cel, który przyświecał nam podczas planowania budżetu województwa na 2020 rok to zrównoważony rozwój całego regionu. Zaznaczmy również, że jest to budżet rekordowy, bo zwiększamy wydatki na inwestycje niemal we wszystkich obszarach - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.
Wśród wydatków w najważniejszych obszarach warto zwrócić uwagę na dużą zmianę w stosunku do 1 stycznia 2019 r. w wydatkach na: informatykę (największy wzrost – aż o 29,7 proc.), ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).
Najwięcej środków w tegorocznym budżecie będzie przeznaczonych na inwestycje w obszarze transportu i łączności. W sumie w budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 900 mln zł. 
Wśród największych inwestycji nie ma zadań realizowanych w powiatach wadowickim i oświęcimskim.
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama