75 rocznica Marszu Śmierci

19 stycznia minęła 75. rocznica Marszu Śmierci. Związane z nią uroczystości odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach.

To właśnie tutaj zlokalizowany jest pierwszy pomnik na długiej, sięgającej aż po Wodzisław, trasie ewakuacji więźniów z KL Auschwitz-Birkenau. Upamiętnienie ofiar nazistowskiego obozu zorganizowała Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci  Auschwitz-Birkenau. 
Podczas uroczystości Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec złożył wieniec w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Modlitwę w języku hebrajskim odmówił Paweł Grabiec z Gminy Żydowskiej, zaś Ireneusz Czubak zagrał „Ani Maamin” - powstałą w średniowieczu modlitwę żydowską. Gil Faran z izraelskiej grupy przewodników podziękował mieszkańcom Brzeszcz za podtrzymywanie pamięci o ofiarach Marszu Śmierci.
Siedemdziesiąt pięć lat temu - wieczorem 17 stycznia 1945 roku, po ostatnim obozowym apelu, do którego stanęło 56 tysięcy osób, rozpoczęła się ewakuacja więźniów i więźniarek kompleksu obozów KL Auschwitz. Tak rozpoczął się więźniarski exodus trudnej, a wielu wypadkach tragicznej trasy Marszu Śmierci z obozu głównego i okolicznych podobozów. SS-mani różnymi drogami ewakuacji pędzili pieszo więźniarki i więźniów w kierunku Gliwic i Wodzisławia. Stamtąd dalej byli wywożeni pociągami do obozów koncentracyjnych w Rzeszy.
W dniach od 17–21 stycznia główną drogą przez Brzeszcze przeszło około 25 tysięcy więźniów. Pędzeni przez niemieckich oprawców wycieńczeni i przemarznięci więźniowie obozu ewakuowanego przed nadejściem Armii Czerwonej dziennie musieli przemierzyć 20-30 km, a noclegi odbywały się najczęściej pod gołym niebem. Wielu z tej kilkudziesięciotysięcznej grupy więźniarskiej nie wytrzymało już na początku tej długiej, morderczej trasy. Zginęli z wycieńczenia bądź kul SS-manów.
19 stycznia 1945 roku niemiecki burmistrz Brzeszcz nakazał mieszkańcom pochowanie zwłok zmarłych więźniów leżących na trasie ewakuacji począwszy od Rajska przez Brzeszcze aż po koniec Jawiszowic – zebrali 18 ciał kobiet i mężczyzn. Brzeszcze stały się miejscem pochówku i pierwszej zbiorowej mogiły ofiar ewakuacyjnego Marszu Śmierci. Następna mogiła znajduje się w Miedźnej.
 
Foto: Starostwo Powiatowe Oświęcim


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama