Pańska Góra: podpisali umowę

29 listopada podpisana została umowa na wykonanie zadania „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów".

Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się wiosną 2022 roku. Wykonawcą robót będzie spółka Arco System z Oświęcimia.
Inwestycję podzielono na etapy. Najpierw powstanie dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza) wraz – jak to określono w umowie – „z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę”. Wykonawcy mają na to czas 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Etap drugi to z kolei wykonanie robót budowlanych. Wtedy będą remontowane istniejące ciągi komunikacyjne (2,1 km) oraz powstawać nowe trasy piesze i rowerowe w tzw. sadzie (1,8 km), zostanie zainstalowane oświetlenie, monitoring, zaplanowano nasadzenie zieleni. W sadzie przewidziano także nasadzenia zieleni. Z kolei w rejonie Stawu Anteckiego pojawią się m.in. nowy mostek, studnia głębinowa, trasy rowerowe, ścieżki i pomost dla pieszych, strefa rekreacyjna z zielenią, miejsce dla dzieci (tu pojawią się urządzenia do zabawy), iluminacja niektórych obiektów, a także lampy. Prace budowlane mają trwać przez maksimum 10 miesięcy. W sumie więc całość powinna być gotowa za 28 miesięcy czyli mniej więcej na wiosnę 2022 roku. Koszt inwestycji to bez mała 19 milionów złotych (18 999 000 zł). Władze miasta wystarały się na ten cel o dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 
źródło: nowiny.andrychow.eu


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama